Friday, November 15, 2013

Ketegasan an-Najasyi kecewakan Quraisy


Muqoddimah – isyarat hijrah dari al-Quran
Siri penindasan ke atas orang-orang Islam bermula pada pertengahan atau pengakhiran tahun ke-4 kenabian. Tekanan dan penyeksaan yang mulanya sedikit, semakin bertambah dari hari ke hari, sehinggalah menjadi kuat pada pertengahan tahun ke-5.

Di saat memuncaknya penindasan yang tidak tertanggung oleh para pengikut Nabi Muhammad saw itu, maka turunlah surah al-Kahfi sebagai jalan penyelesaiannya. Antara lain ia merakam isyarat daripada Allah kepada hamba-hamba-Nya itu supaya berhijrah. Ia mengandungi tiga buah kisah teladan mengenai penganut sebenar, iaitu kisah Sahabat Gua (Ashabul Kahfi), kisah Al-Khidir dan Musa as, diikuti kisah Zulkarnain, seorang raja yang gagah perkasa bagi timur dan barat. (al-Mubarakpuri, h. 88-89)

Kemudian turun pula surah Az-Zumar dengan isyarat lebih jelas mengenai hijrah, melalui firman Allah:
Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu. (Ingatlah) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat). Dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira.  (az-Zumar 39:10)

Habsyah jadi pilihan
Dari Muhammad bin Ishak Al-Muthalibi, katanya: Ketika Rasulullah saw melihat penderitaan yang dialami Sahabat-Sahabatnya, manakala Baginda sendiri agak selesa disebabkan kedudukannya di sisi Allah dan di sisi bapa saudaranya, Abu Talib; sedangkan Baginda sendiri tiada daya untuk melindung mereka, maka Nabi saw bersabda: ‘Bagaimana kalau kamu berhijrah ke Habsyah, kerana rajanya tidak mengizinkan seorang pun dizalimi di dalamnya, dan negeri tersebut adalah negeri yang benar. Semoga Allah memberi jalan keluar dari penganiayaan dan kesempitan yang kamu hadapi.’ (Ibnu Hisyam, h. 302)

Rasulullah saw telah mengetahui tentang kisah raja Habsyah yang adil bernama Ashamah bin Abhar al-Najasyi.

Hijrah ke Habsyah
Maka keluarlah orang-orang Islam ke Habsyah, menuju kepada Allah dengan membawa agama mereka. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian.  Menurut al-Mubarakpuri, kumpulan ini terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita.  Mereka diketuai oleh Uthman bin Affan ra. Isterinya, Ruqayah puteri Rasulullah saw turut bersama.

Ibnu Hisyam pula menyebut, “sepuluh orang kaum muslimin itulah yang pertama sekali berangkat ke Habsyah seperti disampaikan kepadaku.” Beliau menyenaraikan satu-persatu Sahabat dimaksudkan. Turut disenaraikan ialah empat wanita, isteri kepada empat Sahabat berkenaan.

Manakala dalam catatan Prof. Dr. Abd. Aziz Mohd Zin pula disebutkan, “mereka terdiri dari 10 orang lelaki dan empat atau lima orang perempuan.”

Orang Quraisy cuba untuk mengembalikan mereka semula ke Mekah, tetapi tidak sempat berbuat demikian kerana mereka telah pergi jauh. Kejadian ini merupakan hijrah pertama dalam Islam.

Rombongan kedua ke Habsyah
Rombongan pertama yang berhijrah ke Habsyah mendapat kejayaan yang baik, atas layanan yang diberikan oleh pihak-pihak di sana. Hal itu membuatkan orang Quraisy Mekah sangat marah. Mereka memperkuatkan tekanan dan penyeksaan ke atas orang Islam yang masih di Mekah.

Atas kesusahan yang kian bertambah itu, dengan penuh kerahsiaan Nabi saw mula mengarahkan orang Islam supaya bersiap sedia untuk berhijrah ke Habsyah. Sangat disedari bahawa hijrah kali kedua ini lebih susah dan perlu dilakukan dalam keadaan yang lebih berhati-hati. Namun, orang Quraisy dapat juga menciumnya dan berusaha untuk menghalangnya.

Tetapi, orang Islam lebih cepat untuk bertindak. Maka pada awal tahun ketujuh kenabian mereka berjaya berlepas ke Habsyah sebelum sempat dihalang oleh orang Quraisy. Rombongan kedua ini terdiri dari 83 orang lelaki dan 18 atau 19 orang perempuan. (al-Mubarakpuri, h. 92)

Rombongan ini diketuai oleh  Jaafar bin Abi Talib ra, sepupu Nabi Muhammad saw.

Quraisy cuba pujuk an-Najasyi
Pemergian mereka tambah meningkatkan perasaan marah kaum Quraisy. Maka, mereka menghantar satu rombongan dianggotai Abdullah bin Abi Rabiah dan Amru bin al-Aas bin Wa’il untuk berjumpa dengan al-Najasyi supaya menghantar balik orang Islam ke Mekah. Utusan ini dibekalkan dengan hadiah-hadiah yang terbaik, di antaranya kulit-kulit binatang yang halus dan cantik untuk dihadiahkan kepada an-Najasyi. Sebelum mengadap an-Najasyi, pelbagai hadiah juga diberikan kepada semua ketua perang. (Prof. Dr. Ab. Aziz, h. 171)

Ummu Salamah menceritakan, “kemudian kedua utusan Quraisy itu menyerahkan hadiah-hadiah kepada an-Najasyi dan diterimanya. Keduanya berkata kepada an-Najasyi, “wahai tuanku, sesungguhnya telah menyusup ke negeri tuanku anak-anak muda kami yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk kepada agamamu. Mereka membawakan agama yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenali agama tersebut, begitu juga tuanku. Sungguh kami diutus ayah-ayah mereka, bapa-bapa saudara mereka, dan keluarga besar mereka untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya, kerana kaumnya lebih faham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela.” (Ibnu Hisyam, h. 314)

Ketua-ketua perang yang mengadap bersama mereka berdua berkata: “Benar wahai tuanku! Serahlah mereka itu (muhajirin) kepada mereka berdua.”

An-Najasyi mengusul periksa
Pujukan itu bagaimana pun tidak mudah diterima oleh an-Najasyi. Katanya kepada utusan Quraisy: “Tidak! Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu. Setiap orang yang datang ke negeri ini akan mendapatkan perlindungan.”

“Aku akan memanggil dan bertanya kepada mereka tentang apa yang kamu katakan. Jika mereka seperti yang kamu ceritakan, aku akan mengembalikan mereka kepada kamu. Jika ternyata tidak, aku akan tetap melindungi mereka.”

Maka
, Jaafar bin Abi Talib selaku ketua kumpulan kaum muslimin datang bersama beberapa orang kaum Muhajirin mengadap an-Najasyi. An-Najasyi bertanya: “Apa agama kamu sehingga kamu meninggalkan agama kaum kamu, tidak pula masuk ke dalam agamaku atau agama-agama lain yang ada?”

Jaafar perjelaskan risalah Nabi
Jaafar bin Abu Talib menjawab: “Wahai Tuanku, dulu kami daripada golongan jahiliah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, memutuskan silaturrahim, melayan buruk terhadap jiran-jiran dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Begitulah keadaan kami, sehingga diutuskan Allah kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami. Kami mengetahui nasab keturunannya, kebenarannya, amanahnya dan kesuciannya.”

“Beliau menyeru kami kepada keesaan Allah dan menyembah-Nya, menyuruh kami supaya meninggalkan pemujaan kepada berhala sepertimana yang dilakukan oleh datuk-nenek kami, menyuruh kami supaya bercakap benar, menunaikan amanah, menghubung silaturrahim dan berhubung baik dengan jiran, menahan diri dari hal-hal yang haram dan tidak membunuh.”

“Beliau melarang kami melakukan perzinaan, bercakap bohong, memakan harta anak yatim dan menuduh zina wanita yang baik. Beliau menyuruh kami hanya menyembah Allah Yang Maha Esa tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.”

Jaafar terus menghuraikan pokok perkara agama Islam. Tambahnya: “Kami membenarkannya, kami beriman dengannya, kami mengikuti ajarannya yang didatangkan dari Allah dan kami menyembah hanya Allah Yang Esa tanpa mensyirikkan-Nya dengan apa pun. Kami mengharamkan apa yang diharamkan ke atas kami dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami.”

Sambungnya lagi: “Namun, tiba-tiba kami dihalang dan diazabkan oleh kaum kami, kami difitnahkan terhadap agama kami supaya kami kembali semula kepada penyembahan patung berhala daripada penyembahan Allah dan supaya kami kembali melakukan keburukan sepertimana yang telah kami lakukan dahulu. Apabila mereka memaksa kami, menzalimi kami, menyempitkan hidup kami dan memisahkan kami dengan agama kami, maka kami berpindah ke negeri tuanku, kami memilih tuanku dari yang lain dan kami gembira dengan layanan tuanku. Kami berharap tidak dizalimi di sisi tuanku.” (Ibnu Hisyam, h. 315)

Raja an-Najasyi terpukau dengan penjelasan Jaafar. Baginda kemudian bertanya: “Apakah kau boleh menunjukkan sesuatu yang Nabi itu terima dari Allah?”

“Ya!”, jawab Jaafar.

“Baiklah, bacakan untukku!”, kata an-Najasyi.

An-Najasyi, pendeta menangis
Yang dibacakan Jaafar adalah permulaan surah Maryam. An-Najasyi dan para pendeta mendengar penuh teliti. Ayat demi ayat yang dibacakan Jaafar membuat mereka menangis, sehingga air mata membasahi janggut An-Najasyi.

Seluruh ruangan hening. An-Najasyi menyeka air mata, kemudian berkata, “sesungguhnya ayat tadi dan yang dibawa Nabi Isa adalah dari sumber yang sama.”

Raja lalu menoleh kepada Abdullah bin Abi Rabiah dan Amru bin al-Aas, seraya berkata: “Kamu pulanglah! Sungguh aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu dan mereka tidak boleh diganggu oleh siapa pun!”

Kedua-dua utusan Quraisy itu sangat kecewa. Malam itu mereka berpikir panjang. Mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong setelah melewati perjalanan melelahkan dan dengan biaya mahal. Ia amat memalukan.

Kemudian, Amru bin al-Aas mengusulkan, “besok aku akan menghadap semula an-Najasyi dan memujuknya lagi!”

Percubaan kedua juga gagal
Esok harinya, Amru sekali lagi mendapatkan izin untuk menemui an-Najasyi. Dengan penuh keyakinan, Amru bersuara: “Wahai tuanku, Jaafar dan kawan-kawannya telah mengatakan sesuatu yang tidak baik mengenai Isa bin Maryam. Tuanku boleh bertanyakan mereka tentang hal itu!”

Para sahabat Muhajirin sekali lagi dipanggil menghadap an-Najasyi. Mereka tahu, itu adalah tipu muslihat utusan Quraisy lagi. Mereka khawatir juga jika sang raja mungkin terpengaruh oleh pujukan itu.

An-Najasyi lantas bertanya: “Apa yang kamu tahu tentang Isa bin Maryam?”

Jaafar bangun dan menjawab: “Kami bercakap mengenai Isa seperti yang diajar kepada kami oleh Nabi Muhammad saw, bahawa dia adalah seorang hamba Allah, Pesuruh Allah, Roh dan Firman Allah ditiup ke dalam Si Dara Maryam.”

An-Najasyi lantas bertitah: “Kami juga berkeyakinan begitu. Allah akan memberi rahmat ke atas kamu dan ketua kamu.”

Beliau kemudian beralih ke arah para pembesar dan pendeta dari kaumnya, seraya berkata: “Kamu mungkin risau dan marah, ikut suka hati kamulah, tetapi Isa tidak lain dan tidak bukan seperti yang diucap Jaafar mengenainya.” (al-Mubarakpuri, h. 94)

Kemudian, an-Najasyi mengisytiharkan akan melindungi kumpulan muhajirin itu. Baginda turut memulangkan hadiah-hadiah yang diterimanya kepada dua orang utusan Quraisy. Mereka akhirnya terpaksa pulang dengan kehampaan.

An-Najasyi peluk Islam
Raja an-Najasyi akhirnya memeluk Islam, dan diikuti dengan ramai rakyat di negerinya. Beliau telah membenarkan kenabian Muhammad saw, namun menyembunyikan keimanannya dari pengetahuan kaumnya. Sikap tersebut kerana beliau mengetahui keadaan kaumnya yang tetap tidak berganjak atas kebatilan, sangat cenderung kepada kesesatan dan jumud atas kepercayaan yang terseleweng, walau pun bertentangan dengan akal fikiran dan perkhabaran wahyu. (Prof. Dr. Ab. Aziz, h. 174)

Abu Hurairah ra pernah menjelaskan satu hadith yang Nabi saw berdukacita pada hari kematian an-Najasyi. Baginda segera mengumumkannya kepada kaum muslim dan menyeru mereka untuk melaksanakan solat ghaib.

Nabi saw bersabda (maksudnya): Daripada Jabir, Nabi saw memberitahu ketika kematian al-Najasyi, ‘hari ini meninggallah seorang lelaki yang soleh, maka berdiri dan sembahyanglah untuk saudara kamu yang bernama Ashamah (Ashamah bin Abhar ialah nama sebenar an-Najasyi)’. (HR Bukhari)

– Mohd Nasir Awang

Rujukan:
- Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri, Cahaya Abadi – Riwayat Hidup Rasulullah saw (terjemahan ar-Rohiq ul-Makhtum), Al-Hidayah House of Publishers Sdb Bhd, Batu Caves, 2011.
- Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham (Jilid 1), Al-Hidayah Publication, Batu Caves, 2009.
- Prof. Dr. Ab. Aziz Mohd Zin, Gerakah Dakwah Dalam Sirah Nabi saw, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010.
- Nizar Abazah, Bilik-Bilik Cinta Muhammad – Kisah Sehari-Hari Rumah Tangga Nabi, Penerbit Zaman.
- http://kebunketereh.com/?p=5446, Kisah Ja’afar bin Abi Talib dengan Raja Najashi.

(Artikel ini disiarkan di ruangan 'Secebis Kisah', majalah Dian - Ihya' as-Sunnah, Bil:19 (November 2013) dengan tajuk sama)

Imam Al-Bukhari – Perawi hadith terpercaya


Oleh: MOHD NASIR AWANG

Muqoddimah
Sebut saja nama Imam Al-Bukhari, rasanya jarang individu Islam, terutama yang pernah membaca atau mendengar pembacaan hadith Nabi saw, yang tidak mengetahui siapa sosok terbilang ini. Beliau merupakan perawi hadith paling dipercayai dan hadith-hadith diriwayatkannya dianggap yang paling sahih. Pengiktirafan oleh para ulama Islam itu berkait rapat dengan disiplin dan piawaian digunakan Imam Bukhari di dalam mengumpul dan menyisih hadith-hadith diperolehinya.

Latar diri
Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. Manakala nama panggilan Imam Bukhari ialah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di daerah Bukhara, salah satu kota di wilayah Khurasan, Asia Tengah pada hari Jumaat, 13 Syawal 194H. Nama gelaran Al-Bukhari adalah dinisbahkan kepada daerah kelahirannya ini.

Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, dipanggil juga Abul Hasan. Beliau adalah salah seorang ulama besar dalam ilmu hadith. Ibnu Hibban ada mencantumkan biografi Ismail bin Ibrahim ini di dalam karyanya Ats-Tsiqat dengan catatan, “Ismail bin Ibrahim adalah ayah dari Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan hadith dari Hammad bin Zaid dan dari Imam Malik bin Anas. Dari Ismail bin Ibrahim inilah penduduk Iraq mengambil hadith.”

Ketika bapanya meninggal, Muhammad bin Ismail masih kecil. Justeru, beliau membesar sepenuhnya di bawah asuhdidik ibunya, seorang perempuan yang kuat beribadat dan dikurniakan karamah di sisi Allah.

Al-Hafiz memetik kisah dari Ghunjar dalam Syarh As-Sunnah, Bab Karamatu Al-Aulya’ bahawa pada waktu kecil, kedua mata Muhammad bin Ismail telah buta. Kemudian dalam tidur ibu Muhammad melihat Nabi Ibrahim as berkata kepadanya, “wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata puteramu kerana kamu sering berdoa kepada-Nya.” Di pagi harinya, sang ibu mendapati memang Allah telah mengembalikan penglihatan anaknya, Muhammad bin Ismail.

Rihlah ilmu & guru-gurunya
Dicatatkan bahawa rihlah (pengembaraan) ilmu Imam Bukhari membawanya ke hampir semua negeri yang menjadi pusat ilmu di zamannya. Hakikat itu menjadikan jumlah para gurunya sangat ramai.

Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan dari Imam Bukhari, katanya, “aku telah menulis hadith dari 1080 orang guru. Mereka semua adalah ulama ahli hadith yang telah menghafazkan hadith.”

Sebelum berusia 10 tahun Imam Bukhari sudah menghafaz hadith dan belajar kepada beberapa guru dalam ilmu fikh dan hadith. Hal ini antara yang pernah diceritakan oleh Al-Khatib al-Baghdadi yang menerimanya dari Abu Jaafar Muhammad bin Abi Hatim yang bertanyakan sendiri hal itu daripada Imam Bukhari.

Di antara syaikh-syaikh dan ulama terkenal di Bukhara yang menjadi tempat beliau mengambil hadith ialah Sheikh Muhammad bin Salam Al-Bikandi, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi dan Ibrahim bin Al-Asy’ab.

Imam Bukhari pernah menceritakan, “dalam usia enam belas tahun, aku telah hafal kitab karya Ibnul Mubarak dan Waqi’ bin Al-Jarrah, dan aku mengerti maksud perkataan mereka dalam kitab mereka.”

Pada usia itu juga rihlah ilmunya bermula. Beliau berkelana ke beberapa negeri yang menjadi gedung ilmu pengetahuan pada zaman itu, seperti Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Kufah, Basrah, Baghdad dan lain-lain.

Pada tahun 210 Hijrah, di usia 16 tahun, Imam Bukhari bersama ibu dan saudaranya bernama Ahmad mengunjungi Mekah. Setelah selesai menunaikan ibadat haji, ibu dan saudaranya pulang ke Bukhara, tetapi Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu, khususnya mencari hadith-hadith. Untuk itu beliau berguru kepada beberapa ulama terbilang seperti Abul Walid Ahmad bin Al-Azraqi, Abdullah bin Yazid, Ismail bin Salim Ash-Sha’igh, Abu Bakar bin Abdullah bin Az-Zubair dan Al-Allamah Al-Humaidi.

Kemudian Imam Bukhari melanjutkan rihlahnya ke Madinah dan sampai di sana pada 212 Hijrah. Usia beliau ketika itu ialah 18 tahun. Di sana beliau berguru pula kepada sejumlah syaikh dan ulama ternama seperti Ibrahim bin Al-Mundzir, Mathraf bin Abdillah, Ibrahim bin Hamzah, Abu Tsabit Muhammad bin Ubaidillah, Abdul Aziz bin Abdillah Al-Uwaisi dan lain-lain yang setaraf mereka. Ada riwayat mencatatkan beliau menghabiskan selama 6 tahun di Tanah Hijaz.

Bagaikan tidak puas dengan ilmu diperolehinya, Imam Bukhari melanjutkan pula rihlahnya ke Basrah. Di sana beliau mencicip ilmu hadith daripada sebilangan ulama lain, antaranya Abu Ashim An-Nabil, Shafwan bin Isa, Badil bin Tsabit Al-Mahbar, Harami bin Imarah, Affan bin Muslim, Muhammad bin Sinan dan sebilangan ulama lain yang satu thabaqah (tingkatan) dengan mereka.

Rihlah berikutnya ialah ke Kufah. Di sana Imam Bukhari berguru pula dengan Abdullah bin Musa, Abu Nuaim bin Yaakub, Ismail bin Aban, Hassan bin Ar-Rabi’, Khalid bin Al-Mujalid dan Said bin Hafsh.

Imam Bukhari juga berulang kali memasuki kota Baghdad bagi menimba ilmu. Di antara ulama terkemuka yang menjadi gurunya di kota itu ialah Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Isa Ash-Shabagh, Muhammad bin Sa’iq dan Syuraih bin An-Nu’man.

Turut menjadi destinasi pencarian hadith oleh Imam Bukhari ialah Syam. Di sana beliau mengutip hadith-hadith daripada pakarnya, seperti Yusuf Al-Faryabi, Abu Ishaq bin Ibrahim, Adam bin Abi Iyas, Abul Yaman al-Hakam bin Nafi’ dan Hayawah bin Syuraih.

Beliau turut bermukim mencari hadith di Mesir. Di antara ulama yang menjadi gurunya ialah Utsman bin Ash-Sha’igh, Said bin Abi Maryam, Abdullah bin Saleh, Ahmad bin Saleh dan Ahmad bin Shubaib.

Selain kota-kota disebutkan, Imam Bukhari turut menjelajah negerinya sendiri, Khurasan, dan daerah-daerah sekitarnya seperti Moro, Balakh, dan Harah untuk tujuan sama.

Kecermatannya memilih hadith
Pengumpulan hadith dalam sebuah kitab besar yang ditatap umat Islam kini sebenarnya diusahakan oleh Imam Bukhari dalam masa 16 tahun. Dikatakan setiap kali beliau hendak memuatkan sebuah hadith ke dalamnya, terlebih dahulu beliau akan mandi dan solat dua rakaat mohon pertimbangan kepada Yang Maha Mengetahui.

Beliau terkenal sangat bersungguh-sungguh memeriksa hadith dan menyisihkan mana di antaranya yang “sahih” dan yang “lemah” dengan pengetahuan dan penyelidikan yang luas. Beliau sangat hemat cermat benar memeriksa orang yang membawa (menceritakan) tiap-tiap hadith, baik tentang kejujuran dan kekuatan ingatannya, selain persambungan orang-orang yang menyampaikan riwayat itu tidak putus pertaliannya sehingga sampai kepada Sahabat yang menerima sendiri dari Nabi saw.

Jaafar bin Muhammad Al-Qaththan berkata, beliau mendengar Imam Bukhari berkata, “aku telah menulis hadith dari 1000 guru, bahkan lebih ramai lagi, yang kesemuanya adalah ulama. Aku tidak memperoleh satu hadith pun melainkan aku telah memiliki sanadnya.”

Hasil-hasil karyanya
Seluruh dunia Islam meletakkan hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari pada darjat yang tertinggi sekali. Kitab “Al-Jami’us Shahih” yang lebih terkenal dengan nama “Shahih Bukhari” diakui oleh para ulama Islam sebagai buku kumpulan hadith yang sangat dipercayai, dan nombor dua daripadanya ialah “Shahih Muslim”.

Imam Bukhari pernah menceritakan, “ketika usiaku mencapai 18 tahun, aku telah menghasilkan karya berhubung permasalahan sahabat, tabien dan perkataan-perkataan mereka. Aku juga menulis kitab At-Tarikh di makan Rasulullah saw. Dalam kitab karyaku At-Tarikh ini, terdapat sedikit nama kerana tidak semua nama dan kisah yang telah aku ketahui aku cantumkan. Aku melakukannya supaya kitab ini tidak tebal.”

Kitabnya yang lain ialah Al-Khalqu Af’al Al-‘Ibad. Dalam kitab ini, beliau mencatatkan bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan kelompok yang tidak mahu menggunakan hadith-hadith Nabi saw, atsar para Sahabat dan atsar para tabien.

Karya-karyanya yang lain ialah kitab Al-Kuna, kitab Al-Adab Al-Mufrad, Juz’u Raf’u Al-Yadain, Juz’u Al-Qira’ah Khalfa Al-Imam dan banyak lagi.

Kematiannya
Keengganan Imam Bukhari menurut perintah penguasa Bukhara, Khalid bin Ahmad agar datang ke kediamannya mengajar anak-anaknya telah mencetuskan hubungan tegang antara keduanya. Imam Bukhari bertegas bahawa pihak yang berhajat menimba ilmulah sepatutnya mendatangi guru, bukan sebaliknya.

Khalid bin Ahmad amat tidak senang dengan sikap Imam Bukhari itu, sehingga akhirnya Imam Bukhari terpaksa meninggalkan Bukhara. Beliau pergi menumpang di daerah Samarqand, tempat tinggal sebilangan saudara terdekatnya.

Ibnu Adi berkata, beliau mendengar Abdul Qudus bin Abdil Jabar berkata, “pada suatu malam, setelah Imam Bukhari selesai solatnya, aku mendengar beliau berdoa: ‘Ya Allah, bagiku bumi ini telah sempit. Oleh itu, ambillah aku menghadap-Mu.’ Belum sampai satu bulan selepas doa itu, Allah memanggilnya.”

Imam Bukhari meninggal dunia pada malam Idulfitri tahun 256H, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Rujukan:
-          Syaikh Ahmad Farid, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Syaikh Al-Muhadditsin, 60 Biografi Ulama Salaf, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Dis. 2009 (Cetakan Kelima).

-          H. Zainuddin Hamidy et al., Imam Bukhari dan Al-Djami’us Shahih, Kata Pendahuluan Dari Sidang Penyalin Shahih Bukhari, Klang Book Centre, Klang, 1997 (Cetakan Kelima).
(
(Artikel ini disiarkan di ruangan 'Ulama Pewaris Nabi', majalah Dian - Ihya' as-Sunnah, Bil: 19 (November 2013) dengan tajuk sama)

Beri peluang hukum syariah bendung jenayahOleh: MOHD NASIR AWANG

SEORANG pegawai wanita di AmBank Cawangan USJ Sentral 2, Subang Jaya ditembak di kepala oleh pengawal keselamatan yang mengiringinya membuka bilik kebal di bank berkenaan. Pengawal durjana itu seterusnya melarikan wang lebih RM450 ribu.

Kejadian tragis pada 23 Oktober lalu itu amat menggemparkan. Ia bukan sahaja mengundang kemarahan masyarakat atas pembunuhan kejam dan tak berperikemanusiaan itu, malah mencetus perbahasan mengenai tahap keselamatan rakyat – harta mahu pun nyawa. Berbagai bentuk jenayah kian meningkat. Saban hari ada-ada saja laporan di media massa mengenai kes bunuh, rompak, curi, rogol dan lain-lain di seluruh negara.

Contohnya, selang hanya beberapa hari selepas kejadian di atas, seorang konstabel polis dilaporkan maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas lalu merempuh tiang lampu ketika mengejar seorang lelaki bermotosikal dalam keadaan mencurigakan di Kampung Baru Pandan, Johor Bahru.

Beberapa minggu sebelumnya, tiga lelaki bersenjatakan parang dan kapak menyamun wang kira-kira RM35,000 milik syarikat seorang penceramah bebas yang dipercayai mahu digunakan untuk ibadat korban di Palestin sempena Iduladha lalu. Dalam kejadian di parkir sebuah pusat beli-belah di Subang Jaya itu, seorang pekerja syarikat tersebut yang membawa beg berisi wang dilarikan penyamun itu sejauh 25 km, sebelum ditinggalkan di Damansara Damai, Petaling Jaya.

Media di minggu-minggu sama turut melaporkan sekurang-kurangnya dua kes berasingan membabitkan cubaan memecah mesin juruwang automatik (ATM), satu di Terengganu dan satu lagi di Sentul, Kuala Lumpur.

Peningkatan kes-kes jenayah sebenarnya memberikan isyarat jelas betapa undang-undang yang ada hari ini tidak lagi mampu membendungnya. Ia sudah tidak digeruni oleh penjenayah. Di sebalik amaran hukuman keras menanti, para pelaku jenayah seolah-olah semakin berani mencabar undang-undang tersebut.

Kecenderungan itu seakan disahkan kes di AmBank tadi, bilamana pihak yang sepatutnya menjaga keselamatan sendiri menjadi pelaku jenayah. Kes itu sepatutnya membuka mata kita betapa kes-kes yang diibaratkan “harapkan pagar, pagar makan padi” sebegitu nampaknya bukan lagi sesuatu yang boleh dianggap terpencil di negara kita.

Sebelum ini pun sudah banyak didengar dan dibaca laporan mengenai kes-kes membabitkan pihak yang sepatutnya menjaga keselamatan dituduh melakukan durjana. Contohnya, dakwaan penglibatan dua konstabel polis dalam kes merompak dan merogol seorang wanita warga China di Petaling Jaya, 20 September lalu. Kedua-dua anggota “pasukan keselamatan” itu dihadapkan ke dua mahkamah berasingan pada 28 Oktober.

Kes sebegitu bukan sahaja membantu meningkatkan perangkaan jenayah negara, tetapi turut tersirat isyarat bahawa kedaulatan undang-undang sudah berada di tahap menyedihkan. Dalam ertikata lain, undang-undang jenayah ciptaan Barat yang diterimapakai di negara kita kini sudah tidak lagi dihormati, bukan sahaja oleh para penjenayah, bahkan sebilangan “penegak undang-undang” itu sendiri.

Di sinilah saya kira ada benarnya kata seorang pemimpin politik bertaraf ulama di negara kita, bahawa masalah peningkatan jenayah dalam negara kini tidak dapat diatasi dengan penggunaan senjata dan pasukan keselamatan sahaja. Di sana ada aspek lain yang perlu diambilkira, termasuk pembangunan modal insan dan pendidikan masyarakat mengenai kebaikan ajaran dan hukum Islam.

Bahkan itulah sebenarnya perbezaan utama antara undang-undang ciptaan manusia dengan undang-undang ciptaan Tuhan. Bahawa undang-undang yang didatangkan oleh Allah SWT itu sendiri bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum pelaku jenayah secara fizikal. Bacalah al-Maaidah (5:38) yang menerangkan bahawa hukum potong tangan pencuri itu suatu bentuk pengajaran atau pencegahan daripada Allah SWT.

Dalam ertikata lain, tujuan hukum dan undang-undang Islam adalah untuk menghukum orang-orang jahat disebabkan kejahatan yang mereka lakukan. Ia juga sekaligus bermaksud mencegah orang-orang yang berniat melakukan kejahatan itu agar tidak meneruskan niat jahatnya.

Maka ada baiknya, di saat negara dilanda peningkatan kadar jenayah yang semakin membimbangkan kini, dan di masa sama kedaulatan undang-undang ciptaan manusia semakin dipermainkan, kita berusaha memahamkan masyarakat mengenai kebaikan undang-undang jenayah Syariah yang bersifat ‘mendidik’ tadi.

Sebagai umat Islam, kita meyakini hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Dialah juga yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan kita semua dan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Maka sudah tentu Dialah juga yang Maha Mengetahui bagaimana untuk manusia mengatur hidup dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, Allah SWT menurunkan hukum-hakam kepada manusia. Hukum Allah SWT adalah pembeza antara maaruf dan mungkar, halal dan haram, taat dan maksiat. Hukum Allah adalah pembersih masyarakat daripada segala kekotoran maksiat dan mungkar.

Dari sudut lain, sebagai umat Islam juga, kita sepatutnya menginsafi bahawa segala yang berlaku kini adalah ekoran kita mengenepikan apa yang disuruh Allah. Kita tolak hukum Tuhan, kita ambil hukum manusia. Kita sendiri memilih “jalan kesesatan”. Sedangkan selaku hamba-Nya kita tidak sayugia berbuat demikian.

Bukankah Allah SWT telah memberi amaran: “Dan tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan satu-satu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain (dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul itu). Barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia sesat dengan kesesatan yang nyata.” (Al-Ahzab 33:36)

Dalam hal ini, kita selayaknya mengucapkan tahniah kepada negara Brunei Darussalam yang mengisytiharkan pelaksanaan hukum jenayah syariah, baru-baru ini. Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, di dalam ucapannya pada 22 Oktober lalu bertitah, Kanun Keseksaan Syariah yang dirangka sejak beberapa tahun lalu itu ‘akan dikuatkuasakan dalam tempoh enam bulan’ secara berperingkat.

Kesungguhan negara itu merealisasikan pelaksanaan hukum Islam tercetus sejak lama. Kenyataan bekas muftinya dua tahun lalu bahawa undang-undang sekular telah terbukti gagal membendung jenayah menjadi antara titik tolak penting usaha ke arah itu. Bahkan, Sultan Hassanal Bolkiah sendiri pernah dilaporkan mempersoalkan “siapakah kita untuk berkata ‘tunggu dulu’ untuk melaksanakan hukum syariah?”

Rasanya sudah sampai masanya negara kita juga “memberi peluang” kepada undang-undang Islam membuktikan keupayaannya, bukan sahaja membendung jenayah, bahkan mensejahterakan kehidupan kita semua, insya Allah!

(Artikel ini disiarkan di ruangan 'Coretan Ketua Pengarang' majalah Era Muslimah, Bil: 20, November 2013)